Opremanje proizvodnje jedine tvornice rasvjetnih tijela u Hrvatskoj

Opremanje proizvodnje jedine tvornice rasvjetnih tijela u Hrvatskoj

Dana 02.08.2019. poduzeće Dekor tvornica rasvjete d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Opremanje proizvodnje jedine tvornice rasvjetnih tijela u Hrvatskoj“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.15.0097. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će rast konkurentnosti, proširenje proizvodnog asortimana, jačanje tehnoloških mogućnosti i znanja, edukacija ljudskih potencijala, povećanje fizičkih kapaciteta, otvaranje novih radnih mjesta, rast prihoda od prodaje i izvoza te provedbu marketinških i administrativnih aktivnosti.

Ciljevi projekta

Specifični cilj projekta je rast konkurentnosti kroz rast prihoda od prodaje za 31% do 2022. g. u odnosu na 2017.g., rast izvoza za 31% do 2022.g. u odnosu na 2017.g., povećanje broja zaposlenih za 12 radnih mjesta do 2022.g. u odnosu na 2017.g., rast produktivnosti i konkuretnosti proizvodnje nabavom 10 novih strojeva i opreme, proširenje postojećeg proizvodnog asortimana uvođenjem novih linija rasvjetnih tijela: industrijske LED svjetiljke, ulične LED svjetiljke i hotelske stolne svjetiljke te jačanje tehnoloških znanja kroz educiranje ljudskih potencijala.

Očekivani rezultati projekta:

  • Rast proizvodnih kapaciteta kroz nabavu novih strojeva i opreme
  • Unaprijeđena znanja i vještine zaposlenika
  • Otvaranje novih radnih mjesta
  • Projektne aktivnosti provedene na vrijeme
  • Projekt prezentiran stalnim i potencijalnim klijentima te široj zajednici

Ukupna vrijednost projekta: 18.509.407,50 Kn

EU sufinanciranje projekta: 6.662.937,90 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 16. srpnja 2018. do 16. srpnja 2020.

Kontakt osoba za više informacija: Nevenka Varjačić, mail: nevenka@dekor.hr, tel: +385 (49) 587 700

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/izgradnja-i-opremanje-proizvodnih-kapaciteta-msp-kk-03-2-1-15/

Medijski nastupi

 Više o medijskom nastupu koji je uslijedio zbog interesa javnosti oko projekta možete pronaći OVDJE.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Dekor tvornica rasvjete d.o.o.

Skip to content