Primjena obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u tvornici rasvjetnih tijela

Naziv projekta: Primjena obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u tvornici rasvjetnih tijela

Kratki opis projekta: Dana 22.12.2021. poduzeće Dekor tvornica rasvjete d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Primjena obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u tvornici rasvjetnih tijela“, referentna oznaka ugovora KK.04.1.1.03.0346. Provedba projekta sufinancirana je iz Mehanizma za oporavak i otpornost 2021. -2026.
Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poduzeću Dekor tvornica rasvjete d.o.o. ostvarit će se ugradnjom fotonaponskih pretvarača stupnja iskoristivosti većeg od 15% za vlastitu proizvodnju električne energije i s namjenom za vlastitu potrošnju, ugradnjom dizalice topline, ugradnjom solarnih toplinskih pretvarača stupnja korisnog djelovanja većeg od 70%, ugradnjom sustava rekuperacije otpadne topline iz dimnih plinova, zamjenom zastarjelog energetski neučinkovitog stroja, zamjenom viličara, ugradnjom kompenzacije jalove energije te energetskom obnovom ovojnice. Tim mjerama ostvarit će se ušteda godišnje isporučene energije u iznosu 82,9% u proizvodnom pogonu i 47,2% u zgradi.

Ciljevi projekta: smanjenje količine isporučene energije na godišnjoj razini u proizvodnom pogonu i u zgradi, smanjenje količine isporučene energije na godišnjoj razini za cijelo poduzeće, proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora, smanjenje emisije CO2 na godišnjoj razini, smanjenje isporučene količine energije iz konvencionalnih izvora, zamjena ekološki nepovoljnijeg goriva s ekološki povoljnijim, zamjena goriva s ekološki nepovoljne električne energije na ekološki povoljniju solarnu energiju.

Očekivani rezultati projekta:
• smanjenje količine isporučene energije na godišnjoj razini za 82,9% u proizvodnom pogonu i 47,2% u zgradi
• smanjenje količine isporučene energije na godišnjoj razini za 79,4% za cijelo poduzeće
• godišnja proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora nakon provedbe projekta (fotonaponske elektrane, toplinske energije iz dizalice topline zrak/voda i solarni pretvarači)
• smanjenje emisije CO2
• smanjenje isporučene količine energije iz konvencionalnih izvora
• zamjena goriva s ekološki nepovoljne električne energije na ekološki povoljniju solarnu energiju

Ukupna vrijednost projekta: 2.162.188,28 EUR

EU sufinanciranje projekta: 1.343.791,74 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 15.07.2020. do 15.06.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Nevenka Varjačić, mail: nevenka@dekor.hr, tel: + 385 98 164 0601

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/povecanje-energetske-ucinkovitosti-i-koristenja-obnovljivih-izvora-energije-u-proizvodnim-industrijama/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Dekor tvornica rasavjete d.o.o.

Skip to content